Millionaires_thumb.jpg

เลี้ยงลูกให้เป็นเศรษฐี (the millionaire next door)

7 องค์ประกอบสำคัญของเศรษฐีคนต่อไป (จากหนังสือ The millionare next door) คนรวยหรือเศรษฐีแบบที่เราพบเห็นหลายคนมีพ่อแม่รวย หลายคนสร้างตัวให้มีฐานะด้วยตนเอง หลายคนเหมือนจะรวยแต่เบื้องหลังยังไม่ใช่ 7 องค์ประกอบนี้เป็นลักษณะของเศรษฐี เศรษฐีที่รวยจริงแต่ไม่ได้จำเป็นต้องแสดงออกว่ารวย หรือมีฐานะ