540812_626092550750229_2011889815_n

ควรให้ลูกขลิบจู๋หรือไม่

ควรให้ลูกขลิบจู๋หรือไม่ “อยากทราบข้อดี-ข้อเสียของการขลิบ และถ้าจะให้ลูกขลิบ ควรทำตอนไหน และต้องดูแลหลังการขลิบอย่างไรบ้าง” ภาวะปลายอวัยวะเพศชายตีบแคบกว่าปกติเนื่องจากมีหนังหุ้มปลายมากเกินไปแล้วรูดไม่ขึ้น หรือที่เรียกว่า phimosis เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยเพียงร้อยละ 1 ของทารกเพศชาย การรักษา คือการขลิบ เพื่อตัดผิวหนังบริเวณนั้นออกบางส่วน ทำให้ปัสสาวะออกได้ไม่ติดขัด ผลพลอยได้คือ การทำความสะอาดคราบสกปรกบริเวณนี้ได้โดยง่าย ไม่ต้องรูดขึ้นรูดลงเพื่อทำความสะอาด ปัจจุบันสมาคมกุมารแพทย์ของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และแคนาดา แนะนำว่าการขลิบไม่ได้เป็นแบบแผนปฏิบัติสำหรับทารกโดยทั่วไป ควรทำเฉพาะคนที่มีความจำเป็น เช่น มีปัญหาผิดปกติในการปัสสาวะ หรือเป็นเรื่องทางศาสนาหรือเชื้อชาติ เช่น นับถือศาสนาอิสลามหรือเชื้อชาติยิว ไม่มีความชัดเจนถึงข้อดีอย่างอื่นของการขลิบในทารกปกติที่ไม่ได้มีปัญหาความผิดปกติเกี่ยวกับการปัสสาวะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ลดการติดเอดส์หรือโรคทางเพศสัมพันธุ์จากคู่นอน (เพราะไม่ได้ลดร้อยเปอร์เซนต์ ดังนั้นยังต้องป้องกันโดยการสวมใส่ถุงยาง เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าขลิบมาแล้ว ไม่ติดโรคแน่นอน) ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกของภรรยา (เช่นกันกับการติดโรคทางเพศสัมพันธุ์อื่น ทางที่ดีคืออย่ามีพฤติกรรมเสี่ยงในการไปรับเชื้อไวรัส HPV จากหญิงอื่นมาติดภรรยา) ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งของอวัยวะเพศชาย (เพราะโรคนี้เป็นโรคที่พบได้น้อยมาก คือ 1 ในแสนคน หากต้องขลิบทารก 100,000 คนเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับ 1 คน และไม่ได้ป้องกันการเป็นโรคร้อยเปอร์เซนต์ เป็นเพียงการลดความเสี่ยงลง 3 เท่า) […]