kids-bunk-bed-12

เลือกเตียงให้ลูกน้อย

วันหนึ่งเมื่อลูกโตขึ้นก็ถึงเวลาต้องแยกเตียง แยกห้องนอน บทความนี้รวบรวมแบบเตียงสวยๆ เตียงเอนกประสงค์ ที่เหมาะกับแบบบ้านที่มีพื้นที่จำกัด สามารถจัดวางในห้องส่วนตัว หรือจัดวางในมุมของห้องนอนใหญ่ก็ได้เช่นกัน ลองไปดูกันเลยครับ

baby-nursery-decorating-ideas

Baby bedroom idea

ห้องนอนลูกส่วนใหญแล้วในวัฒนธรรมคนไทยก็ยังให้นอนในห้องนอนเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่ แต่ในต่างประเทศนิยมแยกห้องนอนเด็กออกไปตั้งแต่แรก เวลาอ่านหนังสือต่างประเทศจะมีเทคนิค วิธีการต่างๆ เพื่อทำให้ลูกแยกห้องนอนออกไปได้ แต่ปัญหาแบบนี้ไม่ค่อยมีกับคนไทยนัก เพราะส่วนใหญ่จะนอนด้วยกันไประยะหนึ่ง เรื่องนี้เองคงเป็นเหตุผลสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์ ความผูกผันกันในครอบครัวที่ค่อนข้างแตกต่างกันมาก ระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติที่เราเรียกรวมๆว่าฝรั่ง