พรสวรรค์ของลูก

ใครๆก็อยากมีพรสวรรค์ พ่อแม่หลายคนก็อยากให้ลูกมีพรรสวรรค์ พรสวรรค์กับพรแสวงบางทีก็แยกกันไม่ออกถ้าเราม

สมการชีวิต

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของปรัชญาโหราศาสตร์จีนคือ ฟ้า+คน+ดิน = ความสำเร็จ ฟ้าคือวันเดือนปี เวลาที่แต่ละค

Baby bedroom idea

ห้องนอนลูกส่วนใหญแล้วในวัฒนธรรมคนไทยก็ยังให้นอนในห้องนอนเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่ แต่ในต่างประเทศนิยมแ