ปรัชญาในมุมของโหราศาสตร์

 • นับเป็นความจริงที่ว่าการเชื่อมโยงดวงดาวเข้ากับชีวิตของมนุษย์ในวิชาโหราศาสตร์นั้น ยังไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจน
 • มีคำถามเกิดขึ้นว่า ถ้าโหราศาสตร์สามารถดูอนาคตได้จริง ชีวิตเราจะมีเสรีภาพหรือไม่
 • หรือเราถูกกำหนดมาให้เป็นแบบนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หาฤกษ์คลอดไปทำไม
 • การหาฤกษ์ต่างๆ หาฤกษ์คลอด ด้วยเชื่อว่าจะทำให้อนาคตดีได้
 • ปัญหาเรื่องจักรวาลวิทยา (แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับโลกและจักรวาลในมิติต่างๆ )
 • คือปัจจุบันความก้าวหน้าเรื่องดาราศาตร์ไปไกลกว่าเดิมมากนัก
 • แต่ในโหราศาสตร์ยังคงใช้หลักการของปโตเลมีอยู่ กล่าวคือใช้ระบบจักรวาลที่มีโลกเป็นศูนย์กลาง
 • และบางระบบก็ใช้ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง (เป็นส่วนน้อย)
 • การหาฤกษ์คลอดของเราใช้ระบบที่อธิบายแบบวิทยาศาสตร์ได้
 • ปัจจุบันมีการใช้ดาวดวงใหม่ๆ ที่ค้นพบมาร่วมทำนายด้วยในบางศาสตร์พยากรณ์
 • แต่การหาฤกษ์คลอดของเราใช้ระบบที่มีมายาวนานผ่านการทดสอบมานาน

astro-bali-beijing-380x235

ปัญหาเรื่องการทำนายอนาคต

 • เวลามีอยู่จริง และเป็นอิสระจากสิ่งต่างๆ ในเอกภพ
 • เวลาเป็นเพียงชื่อที่เราสมมติขึ้นสำหรับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ
 • การเดินทางไปอนาคตนั้นเป็นไปได้ แต่เวลาเดินทางทิศทางเดียว
 • เราไม่สามารถไปแอบดูอนาคตแล้วเดินทางย้อนกลับมาอดีตได้อีก
 • เมื่อไปถึงอนาคต อดีตก็หายไป กล่าวได้ว่ามีเพียงเวลาปัจจุบันเท่านั้นที่เลื่อนไหลไป
 • สตีเฟน ฮอว์กิง กล่าวว่าการเดินทางมาอดีตเป็นไปไม่ได้เพราะมันเกิดแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้
 • เหมือนที่เราไม่เคยเห็นแก้วแตกแล้วกลับมาต่อได้อีก
 • ตามกฎข้อสองของเทอร์โมไดนามิค คือความไร้ระเบียบจะเพิ่มขึ้นตามเวลาเสมอ
 • เวลาในวิทยาศาสตร์ จึงเหมือนกับศาสนาพุทธคือ เป็นเพียงสิ่งสมมติ
 • โหราศาสตร์สามารถบอกอนาคตได้ มิใช่เป็นการรู้เหตุการณ์ในอนาคต
 • เพราะอนาคตยังไม่มี เป็นเพียงการทำนายผลที่จะเกิดจากเหตุที่รู้
 • ยิ่งรู้เหตุและปัจจัยแวดล้อมมากเพียงใดก็จะได้ผลใกล้เคียงมากเท่านั้น
 • เหมือนนักเศรษฐศาสตร์ นักพยากรณ์อากาศ ซึ่งมีผิดมีถูก
 • การหาฤกษ์คลอดเพื่อทำนายอนาคตได้ก็เช่นกัน มีปัจจัยประกอบหลายอย่าง
 • การหาฤกษ์คลอดที่ดีได้แต่ไม่สามารถเลี้ยงดูอบรมให้เป็นคนดีได้ก็มีมากมาย
 • เช่นกันมีที่หลายคนที่ประสบความสำเร็จโดยคลอดมาแบบธรรมชาติไม่ได้หาฤกษ์คลอดแต่อย่างใด

images (4)

ปัญหาเรื่องเจตจำนงเสรีกับนิยัตินิยม

 • ความเชื่อที่ว่าโหราศาสตร์ทำนายอนาคตได้แล้ว เรายังมีสิทธิเลือกกระทำอยู่หรือไม่
 • พฤติกรรมมนุษย์ดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ แม้จะมีสิทธิเลือกแต่ก็ยังคงอยู่ในกฎนี้
 • ความมุ่งหมายของมนุษย์จึงถูกกำหนดตายตัวจาก
 • การหาฤกษ์คลอดหรือมาวิเคราะห์ฤกษ์คลอดย้อนหลัง (ดูดวง) ย่อมทำให้ทราบเพียงบางส่วน
 • ความมุ่งหมายในอดีต อุปนิสัย ความโน้มเอียง ความเคยชิน การศึกษาอบรม ธรรมเนียมประเพณี
 • มนุษย์สามารถทำนายอนาคตได้โดยดูสิ่งเหล่านี้ ยิ่งพิจารณาละเอียดยิ่งเห็นชัดเจน
 • ระบบนิยัตินิยม
 • เชื่อว่า ความรู้สึกว่ามีเสรีภาพนั้นเป็นความเข้าใจผิด เพราะไม่มีอะไรในจักรวาลมีอิสรภาพ
 • การเข้าใจผิดคิดว่ามีอิสรภาพนั้น เพราะไม่เข้าใจสาเหตุอันเป็นตัวการกำหนดพฤติกรรมของตนเอง
 • ไม่มีสิ่งใดปฏิเศษแรงผลักดันของสิ่งแวดล้อมได้ ทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกฎธรรมชาติ คือ การถูกกำหนดโดยสิ่งอื่น
 • เรื่องเจตจำนงเสรี
 • เชื่อว่ามนุษย์ยังคงมีสิทธิเลือก แต่สิ่งที่เราควรยึดถือคือทางสายกลางตามหลักศาสนาพุทธ
 • เรารู้ว่าอนาคตเกิดจากอดีต เราทำนายอนาคตได้จากอดีต
 • เพราะฉะนั้นเราก็จัดการปัจจุบันให้ดีเพื่อที่อนาคตจะได้รับผลที่เกิดตามกฎธรรมชาติ
 • ดังที่ว่า ผลของสิ่งหนึ่งก็ย่อมเกิดจากเหตุสิ่งหนึ่งเสมอ
 • เราไม่สามารถคาดหวังผลตอบแทนที่ดีทันทีทันใด จากการกระทำที่เราเพิ่งเริ่มทำ
 • และอย่าลืมว่ายังมีปัจจัยเรื่องอุปนิสัย จิตใต้สำนึก ความรู้ การศึกษา สภาพแวดล้อม
 • ที่เราอาจรู้แต่ยากที่จะควบคุมเปลียนแปลงมันอย่างทันทีทันใด
 • คนเรานั้นสามารถทำอะไรได้ตามที่เขามุ่งมาดปราภถนา
 • แต่เขาไม่สามารถมุ่งมาดปราถนาได้ตามที่เขามุ่งมาดปราภถนา
 • ดวงดาวเป็นเพียงเครื่องบอกแนวโน้ม แต่ไม่ได้ควบคุมบังคับให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ
 • เมื่อความรับรู้หรือประสบการณ์ของเราไม่สามารถอธิบายสิ่งนี้ได้
 • คำถามก็คือเราควรหรือไม่ที่จะปฏิเศษว่าไม่มี
 • โหราศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาอำนาจลึกลับที่ผลักดันจิตใจของมนุษย์แต่ละคน
 • หรือศึกษาถึงสภาพจิตใจว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เขามีความรู้สึกนึกคิด มีนิสัยสันดาน
 • และโดยความรู้สึกและนิสัยนี้เขาจะแสดงออกมาโดยการกระทำลักษณะใด เป็นผลเสียหรือดีอย่างไร
 • เมื่อเราทราบความเป็นไปของชีวิต จะช่วยให้เรามีความมั่นใจและอิสระมากขึ้น
 • เพราะเมื่อพบสิ่งคาดไม่ถึงมากระตุ้นชีวิต เมื่อเรารู้ล่วงหน้าเราก็พร้อมรับมือด้วยสติ

Yes-I-Can1-307499_960x360

 

สรุปจากหนังสือคิดใหม่ โหราศาสตร์หลังนวยุค (กันยาวีร์ สัทธาพงษ์)